Voor wie is het

Onze hersenen zijn ons centrale besturingsorgaan en bepalen hoe we denken, hoe we ons voelen en hoe we functioneren. Neurofeedback training verbetert het functioneren van de hersenen. Het is een training, géén behandeling. Daardoor kan het voor iedereen zinvol zijn.

Neurofeedback training met NeuroCARE Protm laat de hersenen op een evenwichtigere, complexere manier functioneren en daardoor zal het intellectuele, emotionele en fysieke prestatie niveau verhoogd worden. Men is b.v. in staat zich beter te concentreren, het zelfvertrouwen neemt toe, men kan beter omgaan met stress en men kan beter focussen.

Doordat de hersenen optimaler gaan functioneren is neurofeedback training effectief bij problemen die worden veroorzaakt door een onevenwichtig hersengolfpatroon, bij bijvoorbeeld:

Daarnaast wordt neurofeedback gebruikt voor het verbeteren van de (sport)prestatie; peakperformance.

Neurofeedbacktraining met NeuroCARE Protm heeft geen diagnose nodig. Ondermeer daardoor is het niet belastend (geen stempel) en uitermate geschikt voor kinderen.