De training

De training maakt gebruik van het vermogen van de hersenen om te leren en om onderling nieuwe verbindingen te leggen, zich te “reorganiseren” in een stabieler evenwicht. Door het geven van feedbacks wordt het zelfregulerend vermogen van de hersenen geactiveerd en worden de verschillende hersengolf-frequenties met elkaar in balans gebracht.

Plaatsing electroden Om de hersenactiviteit te kunnen meten worden er 6 sensoren met geleidende pasta op het hoofd bevestigd. Deze sensoren meten de hersenactiviteit.

Voorafgaande aan de training wordt een basismeting gedaan: de pre-baseline. Deze meting wordt gedaan om aan het einde van elke training het resultaat te kunnen meten. Daarna start het trainingsprogramma.

Tijdens de training kan de client lekker achterover gaan zitten in een comfortabele stoel om naar een film te kijken of naar muziek te luisteren. De trainer zit achter een eigen beeldscherm waarop de informatie vanuit de hersenen verschijnt.

De sensoren meten de hersenactiviteit tijdens het kijken naar de film en het luisteren naar de muziek. Deze meting wordt door de encoder omgezet in digitale informatie.

De encoder stuurt deze informatie naar de computer van de trainer. De Zengar NeuroCARE Protm software analyseert voortdurend het binnengekomen hersensignaal en op het moment dat te veel activiteit of turbulentie op een bepaalde hersenfrequentie wordt gemeten en er een ingestelde grens wordt overschreden geeft het een “feedback” door een fractie van een seconde het beeld en geluid van de film te stoppen. De hersenen nemen dit waar als een niet gewenste onregelmatigheid. Ze reageren hierop met een zgn “oriëntatie reactie” en gaan op zoek naar een stabieler hersengolfpatroon.

De trainer ziet op zijn scherm in welke frequentie er turbulentie op treedt. Ook kan hij op het scherm de samenwerking tussen linker – en rechter hersenhelft volgen. Gedurende de training stelt zij het aantal “feedback’s” zo in dat de hersenen optimaal kunnen reageren. Aan het eind van de training, die meestal rond de 30 minuten duurt, wordt een meting gedaan: de post-baseline. Op deze post-baseline is het resultaat van de training te zien.

De hersentraining is een natuurlijk proces. Hersenen worden uitgedaagd om op een complexere manier te gaan werken. Er ontstaat dan een evenwichtiger, stabieler hersengolfpatroon waardoor veel klachten van lichamelijke, emotionele of psychische aard verminderen of verholpen kunnen worden. Het veranderingsproces blijft niet beperkt tot de training zelf. Met de verkregen informatie gaan de hersenen een bepaalde tijd door met zoeken naar een stabieler hersengolfpatroon om zodoende flexibeler en efficiënter te gaan functioneren. Bij de volgende training krijgen de hersenen weer informatie en zodoende bouwt het effect zich steeds verder op.