De methode

Bij neurofeedback wordt gebruik gemaakt van geavanceerde computertechnologie en software om de activiteit van de hersenen via EEG meting vast te stellen en positief te be´nvloeden. DisbalansDit gebeurt door de hersenen "real time" informatie (feedback) te geven op het moment dat in het neurale netwerk sprake is van onrust (turbulentie) en/of disbalans.

Er is turbulentie wanneer er uitschieters optreden in bepaalde hersengolven (frequenties). Er is disbalans wanneer het evenwicht en daarmee de samenwerking tussen frequentiegebieden onderling en/of tussen de linker en rechter hersenhelft ontbreekt. Bij het optreden van klachten zien we vaak ontregelde hersenactiviteit doordat frequenties of frequentiegebieden overactief of juist onderactief zijn. Door neurofeedback herstellen de hersenen deze ontregelingen en wordt het neurale netwerk stabieler en flexibeler.

Hersenbalans werkt met het meest geavanceerde programma voor neurofeedbacktraining, Zengar NeuroCARE Protm, ontwikkeld door Dr. Valdeane Brown e.a. van het Zengar Institute in Victoria B.C Bespreken training(Canada). Deze software is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen in de chaos-theorie, de non-lineaire dynamiek in de hersenactiviteit en de wiskundige berekeningsmethode van Gabor. NeuroCARE Pro is gebaseerd op Chaos-controle, dit in tegenstelling tot andere (klassieke) systemen die gebaseerd zijn op operante conditionering. Met NeuroCare Pro is het mogelijk een exacte en real-time analyse te maken van de hersengolven, weergegeven in een EEG. De hersenen worden met NeuroCare Pro integraal getraind over het gehele spectrum en op beide hersenhelften tegelijk. Daardoor is de methode niet diagnoseafhankelijk. Het hele brein wordt getraind en de probleemgebieden worden automatisch meegenomen.